Personuppgiftshantering

Personuppgiftsansvarig är Flyttfirman Säkra Händer AB. Skyddet av dina personuppgifter är viktigt för oss. Skyddet är även lagreglerat i Personuppgiftslagen som ersätts av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) den 25 maj 2018. Nedan kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Om du vill kontakta oss gör du det på Flyttfirman Säkra Händer AB, Rörstrandsgatan 9A, 113 41 Stockholm, telefon 08-33 47 63, eller e-post info@sakrahander.se

Vilka personuppgifter som samlas in

Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, personnr, adresser för uppdraget, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med din förfrågan eller beställning.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden till de tjänster som är efterfrågade eller beställda hos oss. Vi använder aldrig personuppgifter för marknadsföring.

 Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Normalt lagrar vi dina personuppgifter i 10 år p g a våra bokföringskrav. I vissa fall kan vi behöva lagra uppgifter under längre tid när det krävs av lag (t ex bokföringslag) eller vid t ex reklamation.

 Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter behandlas av vår administrativa personal.

Dina rättigheter till uppgifter om dig

Du har rätten att, när som helst, återkalla ditt samtycke till att vi behandlar de uppgifter som du har lämnat till oss. Detta innebär att du också kan begära rättning eller radering av dina personuppgifter. En sådan begäran görs skriftligen till oss. Dina uppgifter kommer då att vara korrigerade eller raderade inom en månads tid. Om du har en beställning som inte är genomförd eller avslutad kommer uppgifterna raderas inom en månad efter detta slutförts.