Företagsflytt    

Som egna företagare vet vi att varje minut är dyrbar. Därför hjälper vi er att planera flytten så smidigt som möjligt.

Kostnader
Vi kan lämna en offert eller flytta på löpande räkning allt efter era önskemål. Oftast blir det en kombination av dessa eftersom ni som kund inte alltid kan förutse alla detaljer.

Kontakt
Vi utser en kontaktperson hos oss som följer er hela flytten. På det viset kan vi förvissa oss om att ni får den bästa servicen vi kan ge.

Flytta på helger
Vi flyttar er gärna också på helger, då verksamheten oftast lider minst skada, detta dock till ett lite högre pris.

Packning
Trötta inte ut eller skada er personal med tunga lyft och packning. Vi har personal med stor erfarenhet av tunga maskiner och inventarier. Våra packmästare tar hand om till exempel förråd, böcker och porslin.